M
E
D
I
C
A
L
VOLGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY
Semester I: 6480 US$ (Rs. 4,21,200)
Semester II: 6480 US$ (Rs. 4,21,200)
Semester III: 6480 US$ (Rs. 4,21,200)
Semester IV: 6480 US$ (Rs. 4,21,200)
Semester V: 6480 US$ (Rs. 4,21,200)
Semester VI: 6480 US$ (Rs. 4,21,200)
M
E
D
I
C
A
L
KURSK STATE MEDICAL UNIVERSITY
Semester I: 6200 US$ (Rs.4,03,000)
Semester II: 6200 US$ (Rs.4,03,000)
Semester III: 6200 US$ (Rs.4,03,000)
Semester IV: 6200 US$ (Rs.4,03,000)
Semester V: 6200 US$ (Rs.4,03,000)
Semester VI: 6200 US$ (Rs.4,03,000)
M
E
D
I
C
A
L
SIBERIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
Semester I: 4200 US$ (Rs.2,73,000)
Semester II: 4200 US$ (Rs.2,73,000)
Semester III: 4200 US$ (Rs.2,73,000)
Semester IV: 4200 US$ (Rs.2,73,000)
Semester V: 4200 US$ (Rs.2,73,000)
Semester VI: 4200 US$ (Rs.2,73,000)
M
E
D
I
C
A
L
MEPhI
Semester I: 4000 US$ (Rs.2,60,000)
Semester II: 4000 US$ (Rs.2,60,000)
Semester III: 4000 US$ (Rs.2,60,000)
Semester IV: 4000 US$ (Rs.2,60,000)
Semester V: 4000 US$ (Rs.2,60,000)
Semester VI: 4000 US$ (Rs.2,60,000)
M
E
D
I
C
A
L
FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY
Semester I: 4500 US$ (Rs.2,92,500)
Semester II: 4500 US$ (Rs.2,92,500)
Semester III: 4500 US$ (Rs.2,92,500)
Semester IV: 4500 US$ (Rs.2,92,500)
Semester V: 4500 US$ (Rs.2,92,500)
Semester VI: 4500 US$ (Rs.2,92,500)
M
E
D
I
C
A
L
PEOPLE'S FRIENDSHIP UNIVERSITY
Semester I: 7800 US$ (Rs.5,07,000)
Semester II: 7800 US$ (Rs.5,07,000)
Semester III: 7800 US$ (Rs.5,07,000)
Semester IV: 7800 US$ (Rs.5,07,000)
Semester V: 7800 US$ (Rs.5,07,000)
Semester VI: 7800 US$ (Rs.5,07,000)
M
E
D
I
C
A
L
RUSSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY (M2)
Semester I: 9400 US$ (Rs.6,11,000)
Semester II: 9400 US$ (Rs.6,11,000)
Semester III: 9400 US$ (Rs.6,11,000)
Semester IV: 9400 US$ (Rs.6,11,000)
Semester V: 9400 US$ (Rs.6,11,000)
Semester VI: 9400 US$ (Rs.6,11,000)